Camigo – en kram till dig och anhöriga.

Vi lever allt längre och de äldres känsla av ensamhet ökar. Att hemtjänsten inte räcker till för sociala och själsliga behov gör inte situationen enklare. Dessutom har många naturliga knutpunkter upphört mellan generationerna och avstånden kan vara långa mellan föräldrar och barn, gamla och unga. Att räcka till för våra anhöriga blir en stress som kan vara svår att lösa.

Stunden är gåvan 

Camigo finns där när du inte kan. Med lång bakgrund inom äldrevård – och med utsträckt hand genom våra camigos – väcker vi äldres längtan som stoppats undan, drömmar som har glömts bort. Vi stannar en stund och ger tid för berättelser och ett aktivare liv. Vi är vardagskramen till dig och anhöriga.

Kan jag boka en camigo till mig själv? 

Självklart kan du beställa tjänsten till dig själv. Kontakta oss för ett första möte där vi får lära känna dig och dina unika önskemål och behov – för att sedan kunna matcha dig med rätt camigo. Det är lika viktigt för oss, som för dig, att relationen grundar sig på ömsesidigt intresse för varandra, och att personkemin stämmer. 

 

Det måste säga klick – även efter matchning.

Det bästa mötet är det som grundar sig på ömsesidigt intresse för varandra. Olikheter väcker nyfikenhet och likhet skapar trygghet. Detta är också själva grunden i Camigo. 

Inför varje matchning av anhörig och camigo gör vi därför en individuell bedömning av bakgrund och personlighet. Vad tycker den anhöriga om att göra på fritiden? Vad har den anhöriga haft för yrkesliv? Vilka intressen har präglat dennes vardag? Samma grundliga analys gör vi i rekryteringsprocessen och i samtalen med dig som är nyfiken på att jobba hos oss. Det måste vara roligt och utvecklande för alla. 

Men det måste också säga klick i matchningen mellan ung och gammal, för att det ska fungera. Därför får båda parter träffa varandra under exempelvis en fikastund – det är den anhöriga och personkemin som slutligen bestämmer. 

För att alla ska känna sig trygga och för en ökad säkerhet vid rekryteringen av våra camigos gör vi bakgrundskontroller och begär utdrag ur belastningsregistret. Vi ser till att uppgifterna stämmer överens och gör självklart en id-kontroll. 

Möt teamet bakom Camigo!

Karolina Eng

VD och grundare

Med en gedigen rekryteringsbakgrund och genom att tidigare arbetat med att utveckla två av Sveriges ledande företag inom barnpassning- respektive läxhjälpstjänster har Karolina många år av personlig erfarenhet från mötet med tusentals familjer och att tillgodose deras unika behov. Karolinas idé med Camigo är att ge ökad livskvalitet och glädje genom att erbjuda sällskap och stöd på äldres individuella villkor.

”Min hjärtefråga är att utveckla och hitta nya vägar för att göra bra saker ännu bättre, att förgylla andras vardag. Med tidigare erfarenheter har jag fått god insikt i att varje familj har sina unika behov och att varje människa har sina individuella förutsättningar. Ingen ska behöva känna sig ensam, och kan Camigo bidra till att man får nya vänner av olika bakgrunder och åldrar gynnar det samhället i stort genom att vi alla mår bättre.”

Marcus Jönsson

Grundare och styrelseordförande

Efter att på 1990-talet byggt Sveriges första privata äldreboende och därefter uppfört ytterligare 25 äldreboenden, samt grundat och uppfört landets första och största livsstilsboende för äldre, har Marcus en gedigen insikt i behoven och livsstilsvalen hos Sveriges äldre.”Behoven och livsstilsvalen hos samhällets äldre förändras ständigt. Då jag brinner för hälsa, sunt åldrande och välmående hoppas jag, genom Camigo, få utlopp för all den kunskap jag samlat på mig genom åren. Det bästa med idén kring Camigo är att vi kan minska de äldres upplevda ensamhet och därmed förbättra deras förutsättningar för ett gott mående och en god hälsa. Att samtidigt ge meningsfull sysselsättning till studenter skapar ett fantastiskt erfarenhetsutbyte över generationer.”

Vår vision.

Ett samhälle där alla, oavsett ålder,
upplever ett syfte.

 

Vår mission.

Genom att överbrygga generationsklyftorna motverka upplevd ensamhet hos äldre.